Praktiske Informationer

Praktiske Informationer

Kontingentet udgør 800,- kr. pr. år og betales i februar og august.

Endagstur                                                   60,- kr. 

Kort weekend tur (lørdag/søndag)       120,- kr.

Lang weekend tur (fredag-søndag)     150,- kr. 

 

Forældreweekend:

Fastsættes af udvalget der planlægger.

Medlemmer af gruppen betaler turpris.

Gruppen yder et betragteligt tilskud til denne weekend

 

Sommerlejre:

Prisen på disse fastsættes fra år til år af de enkelte afdelinger

Typisk vil de skulle dække de faktiske udgifter minus tilskud fra kommunen.